KVALITA – PRECÍZNOSŤ – SPOKOJNOSŤ

Zákazková strojárska výroba

Sústruženie

Sústruženie

Frézovanie

Rovinné brúsenie

delenie materiálov

Sústruženie

Sústruženie

Frézovanie

Rovinné brúsenie

delenie materiálov

Čím sa zaoberáme?

Návrhom a výrobou komponentov s využitím sústruženia a frézovania pre rôzne oblasti priemyslu.

Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výroby.

Opakovanou sériovou výrobou.

Čím sa zaoberáme?

Návrhom a výrobou komponentov s využitím sústruženia a frézovania pre rôzne oblasti priemyslu.

Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výroby.

Opakovanou sériovou výrobou.

Aké technologie používamé?

Sústruženie
Rovinné brúsenie
Frézovanie
Využívame inovatívny CAD/CAM
Delenie materiálov
Zváranie

Aké technologie používamé?

Sústruženie
Rovinné brúsenie
Frézovanie
Využívame inovatívny CAD/CAM
Delenie materiálov
Zváranie

Výrobná hala

Výrobná hala